Milo Manara - Original art

Originale værker af Milo Manara er naturligt nok i høj kurs blandt samlere af original tegneseriekunst. Manara har været ufatteligt produktiv gennem et langt liv, men alligevel er der forbløffende få af hans originalsider i omløb. Hvis man leder efter originaltegninger af Milo Manara, skal man huske sin kritiske sans. Han bidrog i starten af karrieren til en lang række italienske udgivelser i softporno/action genren. Disse sider er generelt af tvivlsom kvalitet, men handles til tårnhøje priser på nettet. Det værste er næsten, at de fleste af dem slet ikke er tegnet af Manara. Han har gentagne gange taget afstand fra flere af disse værker. Forklaringen er, at flere italienske tegnere kunne arbejde på den samme serie for at spare produktionstid. Manara har altså tegnet nogle af siderne fra en serie - men ikke dem alle. Derfor skal man ikke tage det for gode varer, når nogen påstår, at en gammel italiensk serieside er tegnet af Manara. Brug øjnene - og brug fornuften.Her hos os koncentrerer vi os udelukkende om Milo Manaras publicerede arbejde. Vores primære interesse er udgivelserne i serien om "Guiseppe Bergman", hvor Manara kulminerede som seriekunstner. Der er også gode sider at hente fra "Abekongen" og de erotiske udgivelser, der siden blev Manaras varemærke. Men paradoksalt nok stiger priserne, mens kvaliteten falder drastisk, når man opsøger Milo Manaras farvelagte sider fra de senere år.